סימון ק"מ סימון ק"מ 
נקודת התחלה נקודת התחלה 
נקודת סיום נקודת סיום 
נקודת אוכל נקודת אוכל 
נקודת שתייה נקודת שתייה 
נקודת משקה איזוטוני נקודת משקה איזוטוני 
שרותים שרותים 
ג'ל אנרגיה ג'ל אנרגיה 
נקודת עניין נקודת עניין